Welkom op de homesite van de familie Guldenmundt. Mijn naam wordt als hiervoor gespeld. Maar u zult zien dat er vele varianten op deze naam bestaan, met of zonder n, met een d of een t, of beide. Zelfs Guldenmundten en Guldemont komt voor. In een bepaalde akte wordt de naam driemaal anders geschreven. Toch is het allemaal één familie.

Laat ik mij eerst even voorstellen. (VIII.C.q) Mijn naam is Kees Guldenmundt, geboren 14 oktober 1940. Mijn beroep was typograaf. Nadat ik zeven jaar in de vut heb gezeten ben ik in 2005 gepensioneerd. Ik was 38 jaar gehuwd met Toos Voerman. Zij overleed in 2002. Onze kinderen zijn: Michel, gehuwd met Saskia. Zij verblijdden mij met de jongste kleindochter Emma (2003); zij wordt als laatste in de genealogie genoemd. Mijn dochter Sylvia heeft drie kinderen: mijn oudste kleinzoon Mark (1997) en de tweeling Maud en Stan (2001). Dus vier kleinkinderen. Wil je zien hoe de kleinkinderen eruit zien, kijk dan even op de site van mijn zoon Michel: www.emmaguldenmundt.nl (zie ook: Links).
Mijn hobby’s zijn te vinden in de links op deze site.  

Rond 1990 ben ik mij gaan verdiepen in de genealogie. Vele uren heb ik in het gemeentearchief van Rotterdam en Den Haag doorgebracht en alles genoteerd en gekopieerd wat betrekking had op onze familie. Zo ben ik nu in het bezit van vele gekopieerde aktes van geboorte, huwelijk en overlijden. Ordners vol. Teveel om op deze site te plaatsen.

Daarna heb ik alle - nog levende - familieleden aangeschreven (via het telefoonboek) met het verzoek hun familiegegevens ter beschikking te stellen. Ook het verzoek om oude foto’s van voorvaderen en familieleden, kopieën van trouwboekjes, huwelijkskaarten, krantenartikelen, bidprentjes en andere officiële documenten mij toe te sturen. De meeste familieleden heb ik bezocht en veel materiaal is daardoor in mijn familiearchief terecht gekomen. Daardoor zijn veel leuke kontakten ontstaan.

De oorsprong van onze familie bevindt zich, zoals vele families, in Duitsland (voormalig D.D.R.). Door onderzoek van de familie van Marius en Bertie Guldenmund zijn mij gegevens verstrekt die betrekking hebben op de eerste ons bekende ’Guldemunders’. De stamvader - waar gegevens van bekend zijn in kerkenboeken - is Wolfgang Caspar Guldemundt, van beroep Apotheker und Geleitsschreiber, overleden in Langensalza op 19 december 1748. Zijn vrouw overleed op 30 januari 1742. Wanneer en waar ze geboren zijn is niet bekend.

De kleinzoon van deze Wolfgang is Johann Ernst Guldenmundt. Hij werd gedoopt 12 juni 1744 in de Bergkirche St. Stephani te Langensalza. Op 33-jarige leeftijd (6 december 1777) werd hij Poorter van Rotterdam (zie akte). Dit was nodig om zijn nering als juwelier/diamantair uit te oefenen. Op 29 mei 1781 huwde hij Martina Maria Heuveners. Zij werd in Rotterdam gedoopt op 25-11-1753 in de R.K. kerk Steiger. Ernst werd 75 jaar en is 8 juli 1819 begraven in Rotterdam. De oude notariële akten van Rotterdam verhalen over testamenten, leningen en faillissementen. Ernst en zijn vrouw kregen drie kinderen, twee dochters en één zoon genaamd Nicolaus Johannes Guldemont, gedoopt 30 november 1782. Zij zorgden voor de Nederlandse afstammelingen. Hij kreeg vijf kinderen. Twee zoons zorgden voor nakomelingen: Johannes kreeg één dochter en Nicolaas kreeg acht kinderen waaronder drie zoons. De eerstgeborene van deze zesde generatie, Nicolaas Guldemund, zorgde voor de A-tak; Johannes Guldenmund voor de B-tak; de derde zoon Cornelis Guldenmundt (mijn grootvader) zorgde voor de C-tak. (Let op de schrijfwijze van de achternamen.) Dit voorgaande is een verklaring hoe de takken in onze familie zijn ontstaan.

Sinds korte tijd zijn de parentelen en kwartierstaten aangevuld. De namen zijn: Guldenmundt, Droog en Voerman. Droog: is de meisjesnaam van mijn moeder en Voerman: is de meisjesnaam van mijn vrouw.

  • Met dank aan

  • Alle familieleden die ik heb bezocht en geschreven en waar ik respons van kreeg in de vorm van allerhande materiaal.

    Als u het niet eens bent met de gegevens op deze site kunt u mij mailen of schrijven. De geboortedata van nog levende personen zijn door mij niet vermeldt doch wel bekend.
    Indien u nieuws hebt: C.W.J. Guldenmundt, E-mail: klik hier

                                                       Vriendelijke groeten, Kees Guldenmundt